Akcja 1% PODATKU - prosimy o wsparcie akcji i przekazywanie 1% swoich podatków na rzecz Szkoły Podstawowej nr. 124 w Krakowie - Bieżanowie.

28-12-2017

Podobnie jak w roku ubiegłym, WSPIERAMY Szkołę Podstawową nr. 124 w Krakowie-Bieżanowie poprzez PRZEKAZANIE 1% podatku.

Pamiętajcie, że i Wy możecie pomóc :)

AKCJA 1% PODATKU na rzecz Szkoły Podstawowej nr. 124 w Krakowie - Bieżanowie

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr. 124 prosi o przekazanie 1% swoich podatków.
Pieniądze zostaną przekazane szkole przez współpracujące z Radą Rodziców Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Małopolska". Więcej szczegółów mogą Państwo znaleźć na stronie http://www.spsm.edu.pl

W rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) należy wskazać: 
Nazwa OPP:  Stowarzyszenia Pomocy Szkole "MAŁOPOLSKA"
Numer KRS: 0000052078
Kwota 1% odpisu
Celu szczegółowy: Rada Rodziców SP 124 w Krakowie

Otrzymane środki, pochodzące z 1% odpisów podatkowych zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup materiałów dydaktycznych, wydawnictw do szkolnej biblioteki, na organizację konkursów, turniejów oraz zawodów

Szkoła Podstawowa nr. 124 mieści się nieopodal siedziby naszego punktu MotoAkces.pl, z chęcią dołączamy do akcji, ponieważ możemy pomóc nie tylko Naszym dzieciakom uczęszczającym do tej szkoły ale i wielu, wielu innym. 

Zachęcamy i Państwa do pomocy :)

Dołączcie do akcji razem z Nami ! :)